Phần mềm giải toán hình học có vai trog quan trọng đối với học sinh hiện nay Chương trình THPT hiện nay, thì trong đó môn toán chia thành 2 phần: + Đại số và hình học.