Phần mềm giải toán đại số có vai trog cực kỳ quan trọng và cần thiết đối với học sinh hiện nay Chương trình THPT hiện nay, thì trong đó môn toán chia thành 2 phần: +