Phần mềm giải toán lớp 10 MapleNPQ có những đặc điểm sau đây: + Giao diện gần gũi với học sinh, giáo viên, thao tác các phép tính dễ được sử dụng, cho phép cập nhật dữ